Handtering av personuppgifter, LandGarden.se

När du besöker vår hemsida och handlar i vår webbutik samlas information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och leverera den tjänst eller de varor som du väljer att beställa. Om du inte vill att vi samlar information, bör du ta bort dina cookies (se instruktioner) och undvika ytterligare användning av webbplatsen. Nedan har vi utarbetat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till dem.

Generelt
Personlig information är någon form av information som kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och bearbetar en mängd olika sådana uppgifter. Detta händer exempelvis vid tillgång till innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller köper i nätbutiken.

Vi samlar in och bearbetar vanligtvis följande typer av information: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, din IP-nummer, plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du uttryckligen samtycker till detta och till och med anger informationen kommer också att behandlas: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsinformation. Vanligtvis i samband med anmälan till vår nyhetsbrev eller köp av varor.

För inköp i nätbutiken kommer vi INTE lagra information om ditt kreditkort eller liknande. Vi lagrar bara den information som behövs för att behandla din beställning – det vill säga namn, adress, telefonnummer, e-post och artiklar du köpte.

Cookies
Webbplatsen använder “cookies”, som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller motsvarande. Syftet är att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in innehållsförslag som du kanske är intresserad av. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, som virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se guiden: https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.682569/cookies-browser

Om du tar bort eller blockerar cookies kan du riskera att webbplatsen inte fungerar korrekt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part som kan variera till en viss grad:

  • Google Analytics
  • Google AdWords
  • WordPress i allmänhet
  • Cookie tillstånd
  • Google Optimize

Säkerhet
Vi har gjort tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller vidarebefordras till obehöriga personer.

Syfte
Informationen används för att identifiera dig som användare och visar det innehåll som kommer att vara mest sannolikt att vara relevant för dig, för att registrera dina köp och betalningar, och leverera de varor du har beställt och de tjänster du har begärt, som till exempel att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Uppgifterna hålls så länge som lagen tillåter, och vi tar bort dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på uppgiftens art och bakgrunden för lagring. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när uppgifterna raderas.

Vidarebefordring av uppgifter
Uppgifter om din användning av webbplatsen lämnas till tredje part i den utsträckning denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som finns i avsnittet “Cookies” ovan. Informationen används för att rikta in vår annonsering.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. Dessa handterar endast uppgifterna på vår vägnar och får inte använda dom för egna ändamål. Vi använder endast datoranvändare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Insikter och klagomål
Du har rätt att veta vilken personlig information vi behandlar om dig. Du kan dessutom invända mot användningen av information när som helst. Du kan också återkalla ditt samtycke till att behandla information om dig. Om informationen som behandlas om dig är okorrekt har du rätt att rätta eller ta bort. Förfrågan om detta kan göras på: info@landgarden.se. Om du skulle vilja klaga på vår behandling av din personliga information har du också möjlighet att kontakta Datainspektionen.