Blomlåda med eller utan botten

Land Modern är ett robust blomlåda i nordisk design – lämplig som odlingslåda eller som möblering i den offentliga stadsmiljön. Blomlådan kan placeras direkt på underlaget, oavsett om det är en hårdgjord yta eller öppen jord. Vid plantering av mycket stora träd och buskar kan det vara en fördel att placera blomlådan på bar jord så att rotsystemet får möjlighet att breda ut sig fritt. De större modellerna har dock tillräcklig jordvolym för att rymma stora växter. Blomlådorna finns även med en bottenplatta så att jorden i kärlet inte får direktkontakt med underlaget. Detta hindrar envist ogräs som kirskål och åkervinda att tränga in underifrån. Lägg eventuellt markduk/dräneringsmatta över dräneringshålen i bottenplattan. På träunderlag rekommenderar vi planteringskärl med bottenplatta och antingen ben eller hjul för att säkerställa ventilationen under botten.