Planteringskärl med eller utan botten

Land Modern och Land Modern är robusta planteringskärl i nordisk design – lämpliga som odlingslådor eller som möblering i den offentliga stadsmiljön. Planteringskärlen kan placeras direkt på underlaget, oavsett om det är en hårdgjord yta eller öppen jord. Vid plantering av mycket stora träd och buskar kan det vara en fördel att placera planteringskärlen på bar jord så att rotsystemet får möjlighet att breda ut sig fritt. De större modellerna har dock tillräcklig jordvolym för att rymma stora växter. Planteringskärlen finns även med en bottenplatta så att jorden i kärlet inte får direktkontakt med underlaget. Detta hindrar envist ogräs som kirskål och åkervinda att tränga in underifrån. Lägg eventuellt markduk över dräneringshålen i bottenplattan. På träunderlag rekommenderar vi planteringskärl med bottenplatta och antingen ben eller hjul för att säkerställa ventilationen under botten.