Planteringskärl utan botten eller med botten

Land Modern planteringskärl är robusta växtlådor i nordisk design – lämplig som odlingslådor och gatumöbler . Planteringskärlarna kan placeras direkt på underlaget, om det handlar om den fasta beläggningen eller barmark. För mycket stora träd och buskar kan det vara fördelaktigt att placera planteringslådorna på bar mark så rötter kan spridas fritt, men de större modellerna av planteringskärl kan hålla tillräckligt mark för även stora anläggningar. Planteringskärlarna finns även med en bottenplatta så att jorden inte laddas direkt på toppen av underlaget. Detta förhindrar samtidigt svårbehandlade ogräs från att tränga underifrån. Lägg vid behov fiberduk över dräneringshål i bottenplattan. På trätrall rekommenderar vi planteringskärl med bottenplattan, ben eller hjul för ventilation under botten.