Dataskyddsutlåtande

Vi följer de lagstadgade bestämmelserna när vi behandlar dina känsliga personuppgifter och vill här informera dig om vår insamling och användning av uppgifter.

Följande dataskyddsförklaring förklarar för dig vilken information om dig som samlas in på vår webbplats och om vilka av dessa uppgifter vi behandlar på vilka sätt och vem du kan kontakta om du har frågor, vill veta vad vi har liggande eller om du vill att dina personuppgifter raderas.

För att du ska kunna ingå avtal med oss ​​behöver vi följande uppgifter: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att kunna sälja varor till dig och leverera varorna till dig. Som registrerad har du alltid rätt att få dina uppgifter raderade. Du har även rätt att ta del av vilka uppgifter som finns registrerade om dig.

Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen och förfrågningar i samband med detta ska ställas till bfc@byggros.com. Personuppgifterna registreras och lagras i fem år, varefter uppgifterna raderas. Dina uppgifter lämnas inte vidare eller säljs till tredje part, däremot lämnas ditt namn, adress och telefonnummer vidare till GLS eller Danske Fragtmænd eller postNord i samband med att du skickar de varor du köpt.